Mezoterapija

Mezoterapija

Dermoelektroporacija (Mezoterapija) i dubinsko prodiranje preparata je najnovija tehnologija u transdermalnoj opskrbi aktivnih supstanci.

Isoderm i Transderm je sistem koji se koristi u sklopu dobro poznate Mikrodermoabrazije u kombinaciji s potpuno novim sistemom Dermoelektroporacije. Aplikacija kratkih i jakih elektro-impulsa na određenom električnom polju u radu sa živim stanicama rezultira povratnom promjenom membrane stanica.

Taj proces nazivamo Dermoelektroporacija, odnosno tehnika korištenja elektroimpulsa s ciljem povećanja permanentnosti membrane stanica. Sloj lipida stanice privremeno se presloži te tako tvori kanale u membrani stanice koji se često nazivaju pore.

Transderm Meso Sistem je najnovija tehnologija transdermalnog upucavanja proizvoda bez primjene igle, koja se bazira na tehnologiji Dermoelektroporacije. Ova tehnologija je odobrena od strane FDA organizacije iz SAD-a kao alternativa injekcijama.

Dermoelektroporacija pruža mogućnosti da se svaki lijek odnosno sastojak na molekularnoj bazi (čak i oni s velikom molekularnom masom kao što su HA 1,100.000 daltona) mogu unijeti u kožu u vremenskom roku od 10 do 20 minuta, ovisno o tipu tretirane kože.

Ultrapeel Transderm Meso Sistem sadrži dva postupka:

  • preventivna mikrodermoabrazija, kako bi se koža pripremila za primanje sastojaka
  • transdermalna doprema proizvoda u kožu
Share on twitter
Tweet
Share on pinterest
Save